GẤU QUA CẦU

Tháng Bảy 1, 2015 5:58 chiều
GẤU QUA CẦU
Hai Gấu con xinh xắn
Bước xuống hai đầu cầu
Chú nào cũng muốn mau
Vượt cầu sang kia trước
Không ai chịu nhường bước
Cãi nhau mãi không thôi
Chú Nhái bén đang bơi
Ngẩng đầu lên và bảo:
“Cái đầu thì bé tẹo
Ai cũng muốn sang mau.
Nếu cứ cố chen nhau
Thì có anh ngã chết
Bây giờ phải đoàn kết
Cõng nhau quay một vòng
Đổi chỗ, thế là xong
Cả hai cùng qua được”.